Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δήλωση Επίδοσης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δήλωση Επίδοσης. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

23 Οκτ 2017

Βασικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Οι υαλοπίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των εξωτερικών κουφωμάτων μιας οικίας. Μέσω αυτών επιτρέπεται η είσοδος του ηλιακού φωτός και κατά συνέπεια ο φωτισμός της οικίας κατά την διάρκεια της ημέρας.
Οι σημερινοί υαλοπίνακες έρχονται με ένα πλήθος από χαρακτηριστικά τα οποία ονομάζονται ιδιότητες. Οι βασικότερες είναι αυτές που σχετίζονται με την ανάκλαση, απορρόφηση και μετάδοση της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας και παρουσιάζονται παρακάτω. Επίσης, οι ιδιότητες αυτές αναγράφονται στην Δήλωση Επίδοσης που ακολουθεί κάθε υαλοπίνακα.

11 Απρ 2016

Αντίσταση σε βαλλιστική επίθεση - Αλεξίσφαιρα Κουφώματα

Αν και η αντίσταση σε βαλλιστική επίθεση ή τα αλεξίσφαιρα κουφώματα ξεφεύγουν από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται αυτό το blog, που θυμίζουμε πως είναι τα οικιακά κουφώματα, θα κάνουμε μια μικρή παράθεση των κλάσεων και των σχετικών προτύπων.

10 Φεβ 2016

Αντίσταση σε Διάρρηξη


Πριν ξεκινήσουμε την ανάπτυξη αυτού του άρθρου, θα αναφέρουμε αυτό που είναι γνωστό σ' όλους τους επαγγελματίες του χώρου των κουφωμάτων, απόλυτη ασφάλεια δεν υπάρχει. Αυτό που αλλάζει είναι ο χρόνος αλλά και τα εργαλεία που απαιτούνται για να ανοίξει ένα κούφωμα.

2 Σεπ 2015

Αντοχή στην Ανεμοπίεση στα Εξώφυλλα

Την αντοχή στην ανεμοπίεση σαν έννοια την έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερα άρθρα. Εκεί ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά καθορισμού ποιότητας των εσώφυλλων των κουφωμάτων. Στο παρόν άρθρο θα δούμε την αντοχή στην ανεμοπίεση για τα εξώφυλλα, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό ποιότητας, είτε αυτά είναι παντζούρια, είτε είναι ρολά.
Με την αντοχή στην ανεμοπίεση στα εξώφυλλα μετράμε την ικανότητα αυτών να παραμένουν ασφαλή και λειτουργικά κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες.

5 Αυγ 2015

Δήλωση Επιδόσεων Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό ΕΕ 574/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2014, έγινε τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού ΕΕ 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα.

12 Σεπ 2013

Δήλωση Απόδοσης Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό 305/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, θεσπίζονται εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών καθώς επίσης γίνεται κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Ο κανονισμός έχει ισχύει από την 25/04/2011 εκτός από τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, που είχαν ημερομηνία εφαρμογής την 01/07/2013.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr