Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κατηγορίες Κουφωμάτων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Κατηγορίες Κουφωμάτων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

21 Ιουλ 2013

Δρομολόγηση εργασιών στην κατασκευή κουφωμάτων

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ενδεικτική παρουσίαση των εργασιών (τυπικών υπό-έργων, ΤΥ) που χρειάζονται για την κατασκευή των κουφωμάτων. Τα βήματα (ΤΥ) που γίνονται για την παραγωγή κουφωμάτων είναι λίγο έως πολύ κοινά, αλλά διαφέρουν στη σειρά με την οποία εκτελούνται όπως επίσης και στην αλληλοσύνδεση τους. Εμείς θα παρουσιάσουμε δυο διαδικασίες, την σειριακή ή διαδικασία καταρράκτη η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο απλή και δίνεται στην παρουσίαση 1 και την παράλληλη διαδικασία η οποία είναι αρκετά πιο σύνθετη και στην οποία υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Η παράλληλη διαδικασία δίνεται στην παρουσίαση 2.

31 Μαΐ 2011

Ενδεικτικές Τιμές Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Κουφωμάτων

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα δοκιμών για τους παράγοντες καθορισμού ποιότητας που έχουν διάφορες κατασκευές κουφωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει από εργαστηριακό έλεγχο και σχετίζονται άμεσα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών, δηλαδή την σειρά κατασκευής, το είδος της κατασκευής, τις διαστάσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες όπως τις κοπές, τα εξαρτήματα και ελαστικά.
Αρχικά δίνεται ένας πίνακας με την συντομογραφία του είδους κατασκευής μαζί με την πλήρη περιγραφή και έπειτα ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα των δοκιμών (στους πίνακες δεν αναφέρεται η θερμική αγωγιμότητα των κουφώματων, όπου θα εξεταστεί σε κάποιο άλλο άρθρο). Για την ευκολότερη κατανόηση του άρθρου καλό είναι να έχετε διαβάσει πρώτα τα άρθρα Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων και Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα.

14 Νοε 2010

Βασικές Κατηγορίες Κουφωμάτων

Παρόλη την εξέλιξη των κατασκευών και την ποικιλομορφία που βλέπουμε γύρο μας, δύο παραμένουν τελικά οι βασικές κατηγορίες που μπορούν να ταξινομηθούν όλα τα κουφώματα και αυτό γιατί δυο είναι οι βασικές κινήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι είτε το κούφωμα μας κατατάσσετε στην κατηγορία των ανοιγόμενων είτε στην κατηγορία των συρόμενων, βέβαια και στις δυο περιπτώσεις υπάρχουν υποκατηγορίες των κατασκευών. Το κύριο μέσο σφράγισης για τα ανοιγόμενα είναι τα ελαστικά ενώ στα συρόμενα κυρίως η χρήση βούρτσας (βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί ειδικοί μηχανισμοί που ανασηκώνουν το συρόμενο κατά την κύλιση του και χρησιμοποιούν λάστιχα για την σφράγιση).

Ανοιγόμενα

Σταθερά (Ορθογώνια, κυκλικά, ελλειπτικά, τοξωτά, πολύγωνα)

Μονόφυλλα (Ορθογώνια, τοξωτά, πολύγωνα)
 • Απλά Ανοιγόμενα
 • Ανοιγοανακλινόμενα
 • Ανακλινόμενα
 • Προβαλόμενα

Δίφυλλα ή πολυφύλλα (Ορθογώνια, τοξωτά, πολύγωνα)
 • Απλά Ανοιγόμενα
 • Ανοιγοανακλινόμενα για το ένα ή και για τα 2 φύλλα

Περιστρεφόμενα (Ορθογώνια, κυκλικά, ελλειπτικά, τοξωτά, πολύγωνα)
 • Μονόφυλλα περιστρεφόμενα από οριζόντιο ή κάθετο νοητό άξονα που ως συνήθως βρίσκεται στο μέσο του ύψους ή στο μέσο του πλάτους αντίστοιχα.

Πτυσσόμενα ή Φυσούνες ή Φυσαρμόνικες (ορθογώνια)
 • Τρίφυλλα, Τετράφυλλα, Πεντάφυλλα, ...

Ανακλινοσυρομένα (ορθογώνια)
 • Μονόφυλλα με σταθερό τμήμα, το μονόφυλλο κινείται όπως οι συρόμενες πόρτες των αυτοκινήτων.


Συρόμενα (Τα συρόμενα έχουν μόνο ορθογώνια σχήματα)

Μονόφυλλα
 • Εξωτερικά. Το φύλλο κινείται παράλληλα με την εξωτερική μεριά του τοίχου.
 • Εσωτερικά. Το φύλλο κινείται παράλληλα με την εσωτερική μεριά του τοίχου.
 • Χωνευτά. Το φύλλο κινείται στο κενό που δημιουργείται ως συνήθως από δύο επιφάνειες τούβλων του τοίχου.

Δίφυλλα
 • Εξωτερικά. Τα φύλλα κινούνται το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά και πάντα παράλληλα με την εξωτερική μεριά του τοίχου.
 • Εσωτερικά. Τα φύλλα κινούνται το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά και πάντα παράλληλα  με την εσωτερική μεριά του τοίχου.
 • Χωνευτά. Τα φύλλα κινούνται το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά στο κενό που δημιουργείται ως συνήθως από δύο επιφάνειες τούβλων του τοίχου.

Επάλληλα παρασυρόμενα δίφυλλα ή τρίφυλλα (εξυπηρετούν σε ειδικές περιπτώσεις)
 • Εξωτερικά. Τα φύλλα κινείται παράλληλα με την εξωτερική μεριά του τοίχου.
 • Εσωτερικά. Τα φύλλα κινείται παράλληλα με την εσωτερική μεριά του τοίχου.
 • Χωνευτά. Τα φύλλα κινείται στο κενό που δημιουργείται ως συνήθως από δύο επιφάνειες τούβλων του τοίχου.

Επάλληλα δίφυλλα
 • Δυο φύλλα που κινούνται το ένα παράλληλα στο άλλο στο εσωτερικό του ανοίγματος του τοίχου.

Επάλληλα τριφύλλα
 • Τρία φύλλα που κινούνται το ένα παράλληλα στο άλλο στο εσωτερικό του ανοίγματος του τοίχου.

Επάλληλα τετράφυλλα φιλητά
 • Τέσσερα φύλλα που κινούνται ανά δύο στη ίδια ράγα κύλισης. Υπάρχουν δύο ράγες παράλληλες και όλα τα φύλλα κινούνται στο εσωτερικό του ανοίγματος του τοίχου.

Επάλληλα εξάφυλλα φιλητά
 • Έξι φύλλα που κινούνται ανά δύο στη ίδια ράγα κύλισης. Υπάρχουν τρεις ράγες παράλληλες και όλα τα φύλλα κινούνται στο εσωτερικό του ανοίγματος του τοίχου.

Ανασυρόμενα
 • Θυμίζει ένα ανεστραμμένο δίφυλλο επάλληλο που τα φύλλα του κινούνται κατά των κάθετο άξονα (πάνω - κάτω αντί για δεξιά - αριστερά)

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr