Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΤΕΠ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΤΕΠ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

31 Ιαν 2015

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές - ΕΤΕΠ, υποκλάση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε μιλήσει για τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Ε.ΤΕ.Π. ή ΠΕΤΕΠ, για τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες. Στο παρόν άρθρο θα δώσουμε μια λίστα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) για τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες.
Η εναρμόνιση με τις προδιαγραφές των ΕΤΕΠ είναι υποχρεωτική στα δημόσια έργα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσο αφορά τον χώρο των κουφωμάτων, σημαντικό τμήμα των οδηγιών των ΕΤΕΠ έχει ενσωματωθεί στα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευής, που αναφέρουν τις λεπτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων και που θα πρέπει να εκτελεί ο κατασκευαστής ούτως ώστε το τελικό προϊών να φέρει σήμανση CE.

30 Ιουλ 2012

ΠΕΤΕΠ, υποκλάση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Στο άρθρο αυτό θα παραθέσουμε μια λίστα από τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Ε.ΤΕ.Π. ή ΠΕΤΕΠ που αφορούν τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες. Οι ΠΕΤΕΠ είναι προσωρινές και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού δεν έχουν καμιά ισχύ. Όταν παύσουν να είναι προσωρινές, τότε θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους στα δημόσια έργα. Ανεξάρτητα αυτού, ακόμα και τώρα, αν αναφερθεί κάποιο ΠΕΤΕΠ σε κάποια σύμβαση ως οδηγός για τις προδιαγραφές που θέτει, τότε λαμβάνει κάποια ισχύει. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσο αφορά τον χώρο των κουφωμάτων, σημαντικό τμήμα των οδηγιών των ΠΕΤΕΠ έχει ενσωματωθεί στα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευής, που αναφέρουν τις λεπτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων και που θα πρέπει να εκτελεί ο κατασκευαστής ούτως ώστε το τελικό προϊών1 να έχει CE.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr