4 Απρ 2019

Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2. Νέα τροποποίηση

Νέα τροποποίηση, η 4η κατά σειρά, του οδηγού του προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον. Μ' αυτήν γίνονται δεκάδες αλλαγές αλλά και κάποιες διαγραφές. Η τροποποίηση έγινε με ΚΥΑ των υπουργείων "Περιβάλλοντος & Ενέργειας" και "Οικονομίας & Ανάπτυξης".
Ακολουθούν όλες οι αλλαγές.

9 Δεκ 2018

ΕΚΟ2 - Νέες αιτήσεις μέσα στο 2019

Το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εργασίες να εκτελούνται, να δίνονται προκαταβολές ακόμα και από δανειακές συμβάσεις και όλα να φαίνονται καλά. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τις τελικές εξοφλήσεις αποπερατωμένων εργασιών, αλλά θα περιμένουμε λίγο ακόμα πριν να πούμε κάτι. Είναι όμως κατάλληλη στιγμή να σας να σας πούμε ότι πρέπει να προετοιμάζεστε για το επόμενο κύμα αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα.

25 Νοε 2018

ΕΚΟ 2 - Ανάρτηση δικαιολογητικών για την τελική εκταμίευση

Από την μέχρι τώρα επεξεργασία αιτήσεων που βρίσκονται σε διενέργεια ελέγχου τελικής εκταμίευσης (τρέχουσα κατάσταση αίτησης 08.α), παρατηρείται συχνά να μην έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την δήλωση Πιστοποίησης του έργου.

28 Οκτ 2018

Εξοικονόμηση κατ' οίκον 2, σύντομη αξιολόγηση

Μετά την ανάρτηση και της 3ης λίστας ωφελούμενων του προγράμματος εξοικονόμηση κατ' οίκον 2 (και όχι εξοικονομώ κατ' οίκον, εξοικονομώ είναι το αντίστοιχο ταμείο του ΕΤΕΑΝ) ήρθε η ώρα για δούμε πως έχει εξελιχθεί το πρόγραμμα μέχρι και σήμερα.
Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων στις 3 λίστες είναι 37.666 έχουμε φτάσει δηλαδή σχεδόν τον αριθμό των 40.000 που ήταν η αρχική σκέψη και είμαστε κοντά στη μέση για της τελική εκτίμηση των 80.000 ωφελούμενων.

28 Σεπ 2018

ΕΚΟ 2 - Αλλαγή Συνεργαζόμενης Τράπεζας

Σχετικά με την δυνατότητα αυτή μετά την οριστική υποβολή αίτησης, ισχύουν τα εξής:

  • Σε περίπτωση όπου έχουν επιλεγεί Ίδια Κεφάλαια, δεν είναι δυνατή η αλλαγή Συνεργαζόμενης Τράπεζας.
    Εάν ο ωφελούμενος δεν έχει λογαριασμό στην Συνεργαζόμενη Τράπεζα που έχει δηλώσει, υπάρχει η δυνατότητα να ανοίξει λογαριασμό, ενώ το ΙΒΑΝ θα το καταχωρήσει στο Πληροφοριακό Σύστημα κατά την απαιτούμενη φάση πριν την τελική εκταμίευση.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr