Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Θερμική Αγωγιμότητα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Θερμική Αγωγιμότητα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

20 Ιουλ 2017

Οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 για τα κουφώματα

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) έχει γίνει νόμος του κράτους από τις 12/07/2017. Ας δούμε λοιπόν ποιες αλλαγές φέρνει στο χώρο των κουφωμάτων. Αρχικά, έχει θέσει ελάχιστες απαιτήσεις διαφορετικές για τα νέα από τα υφιστάμενα κτίρια, με αυστηρότερες τιμές θερμοπερατότητας για τα νέα κτίρια. Γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα σε κουφώματα που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε κουφώματα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Επίσης, γίνεται διαφοροποίηση σε κουφώματα που φέρουν υαλοπίνακες και σε αυτά που δεν φέρουν υαλοπίνακες, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της θερμοπερατότητα μεταξύ τους.

23 Νοε 2012

Εισχώρηση υγρασίας σε υαλοπίνακες

Στις μέρες μας ο διπλός υαλοπίνακας (διπλά τζάμια) είναι ο προκαθορισμένος τύπος προς χρήση στα κουφώματα. Οι διπλοί ή τριπλοί υαλοπίνακες προσφέρουν αρκετά υψηλά επίπεδα θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Παρόλα αυτά μαζί με τα ευεργετικά χαρακτηριστικά τους έφεραν και ένα σημαντικό πρόβλημα, την εισχώρηση υγρασίας στο εσωτερικό τους. Το φαινόμενο αρχικά παρουσιάζεται με το σχηματισμό μικρών σταγονιδίων νερού στο εσωτερικό του διπλού ή τριπλού υαλοπίνακα, που μπορεί να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται περιοδικά ανάλογα με την θερμοκρασία και την υγρασία.

21 Μαρ 2012

Μελετώντας Συνδυασμούς Υλικών

Στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου επειδή υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικών και θερμοδιακοπτόμενων προφίλ πολλές φορές τίθεται η σκέψη του συνδιασμού επιλογών μεταξύ απλών ή ενεργειακών υαλοπινάκων με τις 2 επιλογές των προφίλ που αναφέραμε παραπάνω. Οι συνδυασμοί αυτοί επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά U του κουφώματος, αλλά και το τελικό κόστος πώλησης. Αρχικά θα δούμε πως αλλάζει το U και έπειτα θα πούμε κάποια πράγματα για την επιβάρυνση του κόστους του τελικού προϊόντος.

12 Φεβ 2012

Ανάλυση Δεδομένων Εντύπου Σήμανσης CE


Η on-line αυτή εφαρμογή έχει ως σκοπό την ανάλυση των στοιχείων που συνοδεύουν ένα κούφωμα, ειδικά για το τμήμα που φέρει το τζάμι (τζαμιλίκι). Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο έντυπο σήμανσης CE που πρέπει να συνοδεύει κάθε κούφωμα για οικιακή χρήση. Εισάγωντας τα δεδομένα αυτά στην φόρμα που ακολουθεί και πατώντας το κουμπί Ανάλυση Δεδομένων θα λάβετε μια απάντηση για τα χαρακτηριστικά του κουφώματος σας.

1 Σεπ 2011

Θερμική Αγωγιμότητα Κουφώματος

Η ροή της θερμότητας
Η θερμική αγωγιμότητα ενός κουφώματος U, όπως έχουμε προαναφέρει και στο άρθρο Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων, μας δίνει την ροή θερμότητας μέσα από αυτό, σε μονάδες W/m2K. Όσο η τιμή αυτή είναι πιο κοντά στο μηδέν τόσο καλύτερη απόδοση έχει το κούφωμα, αντίθετα όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη ροή θερμότητας έχουμε, οπότε τόσο περισσότερη ενέργεια χάνουμε από το κούφωμα μας. Πριν προχωρήσουμε πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλές φορές η θερμική αγωγιμότητα των κουφωμάτων αναφέρεται και ως θερμοπερατότητα. Επίσης κάποιες φορές μπορεί να συναντήσουμε το όρο θερμική αντίσταση R = 1/U που είναι το αντίστροφο της θερμικής αγωγιμότητας και έχει μονάδες m2K/W.

23 Ιουν 2011

Η Σήμανση CE στα Κουφώματα

Σε συνέχεια του προηγούμενο άρθρου μας θα γίνει μια λεπτομερή αναφορά για την σήμανση CE στα κουφώματα.
Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι τα κουφώματα που προορίζονται για οικιακή χρήση και κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το τμήμα του κουφώματος που δέχεται το τζάμι (τζαμιλίκι), καθώς επίσης για τα παντζούρια και τα ρολά, αλλά και τις σήτες. Τα τζαμιλίκια και οι πόρτες διέπονται από το πρότυπο EN14351 με βάση το οποίο η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται με τις κλάσεις της Αντοχής στην Ανεμοπίεση, της Αεροδιαπεράτοτητας και της Υδατοστεγανότητας καθώς να φέρει και την τιμή της Θερμικής Αγωγιμότητας, οι οποίες είναι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ελέγχου μέχρι στιγμής (Ελάχιστες τιμές Θερμικής Αγωγιμότητα βάση Κ.ΕΝ.ΑΚ.). Για τις σήτες, τα παντζούρια και τα ρολά υποχρεωτική απαίτηση την τρέχουσα χρονική στιγμή είναι μόνο η κλάση της Αντοχής στην Ανεμοπίεσης. Οι σήτες διέπονται από το πρότυπο EN13561, ενώ τα ρολά και τα παντζούρια από το EN13659.

26 Μαρ 2011

Ανώτατοι Συντελεστές Θερμικής Αγωγιμότης Κουφωμάτων ανά Κλιματική Ζώνη

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) προβλέπει μέγιστες τιμές για την θερμική αγωγιμότητα1 U των εξωτερικών κουφωμάτων. Οι μέγιστες αυτές τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται η οικοδομή. Γενικότερα προβλέπεται από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. ότι κάθε νέο κτίριο μεγαλύτερο από 50m2, υποχρεούται να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) το οποίο θα έχει διάρκεια ισχύος 10 ετών. Για τα υφιστάμενα κτίρια Π.Ε.Α. θα εκδίδεται έπειτα από ριζική ανακαίνιση. Η έκδοση του Π.Ε.Α. σ' αυτές τις περιπτώσεις προϋποθέτει τα κουφώματα να έχουν το πολύ τις μέγιστες αυτές τιμές ενεργειακής αγωγιμότητας, για την εκάστοτε κλιματική ζώνη.

17 Μαρ 2011

Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων

Για να πούμε ποιο κούφωμα είναι ποιοτικό και ποιο όχι, πρέπει να ορίσουμε κάποιους βασικούς παράγοντες που μπορούμε να τους μετρήσουμε και με βάση τα αποτελέσματα αυτά να κάνουμε συγκρίσεις. Πριν όμως αναφέρουμε αυτούς τους παράγοντες, πρέπει να πούμε ότι ένα ποιοτικό κούφωμα μας προσφέρει στεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και επηρεάζει σημαντικά την οικιακή θερμική άνεση. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και έχουν νόημα για κατασκευές προς οικιακή χρήση είναι οι εξής.
  • Αεροδιαπεροτότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή στην Ανεμοπίεση
  • Θερμική Αγωγιμότητα

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr