17 Απρ 2011

Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα

Στο άρθρο αυτό θα συσχετίσουμε τους βασικούς παράγοντες ποιότητας Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα και Αεροδιαπερατότητα ενός κουφώματος, με τις καιρικές συνθήκες.

Στον πρώτο πίνακα Χαρακτηριστικά Κουφωμάτων, δίνονται τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης των κουφωμάτων και η αντιστοίχηση της κάθε κατηγορίας σε φυσικές τιμές. Έτσι όταν ένα κούφωμα για Αντοχή στην Ανεμοπίεση ανήκει στην κατηγορία B4 σημαίνει ότι για εφαρμοζόμενη πίεση 1600pa το κούφωμα μας έχει βέλος κάμψης μικρότερο από 1/200. Εάν η κατηγορία Υδατοστεγανότητας είναι 9A, για πίεση 600pa πρωτοεμφανίζεται η διαρροή ύδατος. Τέλος αν, το κούφωμα μας ανήκει στην κατηγορία 4 Αεροδιαπερατότητας τότε για πίεση 600pa, έχουμε ροή αέρα από το κούφωμα μας 3 κυβικά μέτρα ανά ώρα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κουφώματος, σε αναγωγή πίεσης 100pa.

Στο δεύτερο πίνακα Συσχέτιση Ταχύτητας Ανέμου με Ανεμοπίεση, δίνονται οι καιρικές συνθήκες (έντασης αέρα) και η ατμοσφαιρική πίεση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ένταση αέρα.


Χαρακτηριστικά Κουφωμάτων
Δοκιμή Χαρακτηριστικό Κατηγορίας / Φυσική Τιμή
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
npd
1
2
3
4
5
Exxx
Πίεση δοκιμής (Pa)
400
800
1200
1600
2000
>2000
Βέλος Κάμψης (ποσοστό επί του μέγιστου μήκους)
npd
A < 1/150
B <1/200
C <1/300
Υδατοστεγανότητα
npd
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
Exxx
Πίεση δοκιμής (Pa)
0
50
100
150
200
250
300
450
600
>600
Αεροδιαπεράτοτητα
npd
1
2
3
4
Μέγιστη πίεση δοκιμής (Pa)
150
300
600
600
Αναγωγή Αεροδιαπερατότητας στα 100Pa
50(m3/(h*m2)
27(m3/(h*m2)
9(m3/(h*m2)
3(m3/(h*m2)
12,50(m3/(h*m)
6,75(m3/(h*m)
2,25(m3/(h*m)
0,75(m3/(h*m)
Παρατήρηση: npd (no performance determined) μη προσδιορισμένη επίδοση.

Συσχέτιση Ταχύτητας Ανέμου με Ανεμοπίεση
Ονομασία Έντασης ΑνέμουΜποφόρΤαχύτητα Ανέμου (m/sec)Ταχύτητα Ανέμου (km/h)Πίεση (pa)
Νηνεμία00 - 0,20 - 0,7
Υποπνέων10,3 - 1,51 - 5
Ασθενής21,6 - 3,36 - 12
Λεπτός33,4 - 5,413 - 19
Μέτριος45,5 - 7,920 -28
Λαμπρός58,0 - 10,729 -38
Ισχυρός610,8 - 13,839 - 50
Σφοδρός713,9 - 17,151 - 61< 200
Θυελλώδης817,2 - 20,762 - 74245
Θύελλα920,8 - 24,475 - 88350
Ισχυρή Θύελλα1024,5 - 28,489 - 102480
Σφοδρή Θύελλα1128,5 - 32,6103 - 117730
Τυφώνας1232,7 - άνω118 - άνω> 980

Με την βοήθεια του δεύτερου πίνακα βλέπουμε ότι αν ένα κούφωμα ανήκει στην κατηγορία Υδατοστεγανότητας 9A, αυτό δεν θα παρουσιάσει κανένα πρόβλημα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι Ισχυρή Θύελλα, αλλά αν μεταβληθούν προς την Σφοδρή Θύελλα τότε το κούφωμα αυτό θα παρουσιάσει διαρροή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr