Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αντοχή στην Ανεμοπίεση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αντοχή στην Ανεμοπίεση. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

2 Σεπ 2015

Αντοχή στην Ανεμοπίεση στα Εξώφυλλα

Την αντοχή στην ανεμοπίεση σαν έννοια την έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερα άρθρα. Εκεί ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά καθορισμού ποιότητας των εσώφυλλων των κουφωμάτων. Στο παρόν άρθρο θα δούμε την αντοχή στην ανεμοπίεση για τα εξώφυλλα, η οποία είναι βασικό χαρακτηριστικό ποιότητας, είτε αυτά είναι παντζούρια, είτε είναι ρολά.
Με την αντοχή στην ανεμοπίεση στα εξώφυλλα μετράμε την ικανότητα αυτών να παραμένουν ασφαλή και λειτουργικά κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες.

12 Φεβ 2012

Ανάλυση Δεδομένων Εντύπου Σήμανσης CE


Η on-line αυτή εφαρμογή έχει ως σκοπό την ανάλυση των στοιχείων που συνοδεύουν ένα κούφωμα, ειδικά για το τμήμα που φέρει το τζάμι (τζαμιλίκι). Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο έντυπο σήμανσης CE που πρέπει να συνοδεύει κάθε κούφωμα για οικιακή χρήση. Εισάγωντας τα δεδομένα αυτά στην φόρμα που ακολουθεί και πατώντας το κουμπί Ανάλυση Δεδομένων θα λάβετε μια απάντηση για τα χαρακτηριστικά του κουφώματος σας.

23 Ιουν 2011

Η Σήμανση CE στα Κουφώματα

Σε συνέχεια του προηγούμενο άρθρου μας θα γίνει μια λεπτομερή αναφορά για την σήμανση CE στα κουφώματα.
Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι τα κουφώματα που προορίζονται για οικιακή χρήση και κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το τμήμα του κουφώματος που δέχεται το τζάμι (τζαμιλίκι), καθώς επίσης για τα παντζούρια και τα ρολά, αλλά και τις σήτες. Τα τζαμιλίκια και οι πόρτες διέπονται από το πρότυπο EN14351 με βάση το οποίο η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται με τις κλάσεις της Αντοχής στην Ανεμοπίεση, της Αεροδιαπεράτοτητας και της Υδατοστεγανότητας καθώς να φέρει και την τιμή της Θερμικής Αγωγιμότητας, οι οποίες είναι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ελέγχου μέχρι στιγμής (Ελάχιστες τιμές Θερμικής Αγωγιμότητα βάση Κ.ΕΝ.ΑΚ.). Για τις σήτες, τα παντζούρια και τα ρολά υποχρεωτική απαίτηση την τρέχουσα χρονική στιγμή είναι μόνο η κλάση της Αντοχής στην Ανεμοπίεσης. Οι σήτες διέπονται από το πρότυπο EN13561, ενώ τα ρολά και τα παντζούρια από το EN13659.

31 Μαΐ 2011

Ενδεικτικές Τιμές Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Κουφωμάτων

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα δοκιμών για τους παράγοντες καθορισμού ποιότητας που έχουν διάφορες κατασκευές κουφωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει από εργαστηριακό έλεγχο και σχετίζονται άμεσα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών, δηλαδή την σειρά κατασκευής, το είδος της κατασκευής, τις διαστάσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες όπως τις κοπές, τα εξαρτήματα και ελαστικά.
Αρχικά δίνεται ένας πίνακας με την συντομογραφία του είδους κατασκευής μαζί με την πλήρη περιγραφή και έπειτα ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα των δοκιμών (στους πίνακες δεν αναφέρεται η θερμική αγωγιμότητα των κουφώματων, όπου θα εξεταστεί σε κάποιο άλλο άρθρο). Για την ευκολότερη κατανόηση του άρθρου καλό είναι να έχετε διαβάσει πρώτα τα άρθρα Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων και Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα.

17 Απρ 2011

Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα

Στο άρθρο αυτό θα συσχετίσουμε τους βασικούς παράγοντες ποιότητας Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα και Αεροδιαπερατότητα ενός κουφώματος, με τις καιρικές συνθήκες.

Στον πρώτο πίνακα Χαρακτηριστικά Κουφωμάτων, δίνονται τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποίησης των κουφωμάτων και η αντιστοίχηση της κάθε κατηγορίας σε φυσικές τιμές. Έτσι όταν ένα κούφωμα για Αντοχή στην Ανεμοπίεση ανήκει στην κατηγορία B4 σημαίνει ότι για εφαρμοζόμενη πίεση 1600pa το κούφωμα μας έχει βέλος κάμψης μικρότερο από 1/200. Εάν η κατηγορία Υδατοστεγανότητας είναι 9A, για πίεση 600pa πρωτοεμφανίζεται η διαρροή ύδατος. Τέλος αν, το κούφωμα μας ανήκει στην κατηγορία 4 Αεροδιαπερατότητας τότε για πίεση 600pa, έχουμε ροή αέρα από το κούφωμα μας 3 κυβικά μέτρα ανά ώρα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κουφώματος, σε αναγωγή πίεσης 100pa.

Στο δεύτερο πίνακα Συσχέτιση Ταχύτητας Ανέμου με Ανεμοπίεση, δίνονται οι καιρικές συνθήκες (έντασης αέρα) και η ατμοσφαιρική πίεση που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ένταση αέρα.


Χαρακτηριστικά Κουφωμάτων
Δοκιμή Χαρακτηριστικό Κατηγορίας / Φυσική Τιμή
Αντοχή στην Ανεμοπίεση
npd
1
2
3
4
5
Exxx
Πίεση δοκιμής (Pa)
400
800
1200
1600
2000
>2000
Βέλος Κάμψης (ποσοστό επί του μέγιστου μήκους)
npd
A < 1/150
B <1/200
C <1/300
Υδατοστεγανότητα
npd
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
Exxx
Πίεση δοκιμής (Pa)
0
50
100
150
200
250
300
450
600
>600
Αεροδιαπεράτοτητα
npd
1
2
3
4
Μέγιστη πίεση δοκιμής (Pa)
150
300
600
600
Αναγωγή Αεροδιαπερατότητας στα 100Pa
50(m3/(h*m2)
27(m3/(h*m2)
9(m3/(h*m2)
3(m3/(h*m2)
12,50(m3/(h*m)
6,75(m3/(h*m)
2,25(m3/(h*m)
0,75(m3/(h*m)
Παρατήρηση: npd (no performance determined) μη προσδιορισμένη επίδοση.

Συσχέτιση Ταχύτητας Ανέμου με Ανεμοπίεση
Ονομασία Έντασης ΑνέμουΜποφόρΤαχύτητα Ανέμου (m/sec)Ταχύτητα Ανέμου (km/h)Πίεση (pa)
Νηνεμία00 - 0,20 - 0,7
Υποπνέων10,3 - 1,51 - 5
Ασθενής21,6 - 3,36 - 12
Λεπτός33,4 - 5,413 - 19
Μέτριος45,5 - 7,920 -28
Λαμπρός58,0 - 10,729 -38
Ισχυρός610,8 - 13,839 - 50
Σφοδρός713,9 - 17,151 - 61< 200
Θυελλώδης817,2 - 20,762 - 74245
Θύελλα920,8 - 24,475 - 88350
Ισχυρή Θύελλα1024,5 - 28,489 - 102480
Σφοδρή Θύελλα1128,5 - 32,6103 - 117730
Τυφώνας1232,7 - άνω118 - άνω> 980

Με την βοήθεια του δεύτερου πίνακα βλέπουμε ότι αν ένα κούφωμα ανήκει στην κατηγορία Υδατοστεγανότητας 9A, αυτό δεν θα παρουσιάσει κανένα πρόβλημα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι Ισχυρή Θύελλα, αλλά αν μεταβληθούν προς την Σφοδρή Θύελλα τότε το κούφωμα αυτό θα παρουσιάσει διαρροή.

17 Μαρ 2011

Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων

Για να πούμε ποιο κούφωμα είναι ποιοτικό και ποιο όχι, πρέπει να ορίσουμε κάποιους βασικούς παράγοντες που μπορούμε να τους μετρήσουμε και με βάση τα αποτελέσματα αυτά να κάνουμε συγκρίσεις. Πριν όμως αναφέρουμε αυτούς τους παράγοντες, πρέπει να πούμε ότι ένα ποιοτικό κούφωμα μας προσφέρει στεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και επηρεάζει σημαντικά την οικιακή θερμική άνεση. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και έχουν νόημα για κατασκευές προς οικιακή χρήση είναι οι εξής.
  • Αεροδιαπεροτότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή στην Ανεμοπίεση
  • Θερμική Αγωγιμότητα

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr