5 Αυγ 2015

Δήλωση Επιδόσεων Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό ΕΕ 574/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2014, έγινε τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού ΕΕ 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα.
Παρακάτω δίνεται υπόδειγμα της Δήλωσης Επιδόσεων, όπως προκύπτει από την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού ΕΕ 305/2011.
Επίσης στο κανονισμό ΕΕ 574/2014 θα βρείτε οδηγίες για την κατάρτιση της δήλωσης επιδόσεων.
Επισημαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τον κλάδο κατασκευής κουφωμάτων.

Παράστημα ΙΙΙ

Σχετικός κανονισμός ΕΕ 574/2014.
Δείτε παλαιότερο άρθρο για την δήλωση επίδοσης ή δήλωση απόδοσης όπως ονομάζονταν τότε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr