Χώρος των Κουφωμάτων

Στη σελίδα παρουσιάζονται δωρεάν Εταιρείες και Επαγγελματίες του Χώρου των Κουφωμάτων.
Για την αναζήτηση των πληροφοριών αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε τον νομό που σας ενδιαφέρει. Λαμβάνοντας υπόψιν όμως ότι σε αρκετές περιπτώσεις μπορείτε να εξυπηρετηθείτε και από γειτονικούς νομούς.
Αν είστε επαγγελματίας του χώρου των κουφωμάτων επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο, έτσι ώστε να εμφανιστούν μόνο εταιρείες ή επαγγελματίες που κάνουν χονδρικό εμπόριο κουφωμάτων, εξαρτημάτων, πάνελ, προφίλ και γενικά συναφών υλικών.
Σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επιλογή της Αναζήτησης, στο πλαίσιο "Λίστα Εταιρειών και Επαγγελματιών" εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης για τον επιλεγμένο νομό. Με την επιλογή κάθε καταχώρησης στην λίστα, εμφανίζονται παρακάτω στο πλαίσιο "Πληροφορίες επιλογής" αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε επιλογή. Τα στοιχεία Email, Web Site και Twitter αν είναι διαθέσιμα έχουν ενεργούς συνδέσμους, αντίθετα το πεδίο που αφορά το Facebook δεν έχει ενεργό σύνδεσμο, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε σελίδα ενώ σε άλλες έχουμε επώνυμο και όνομα.

Τέλος μετά την εφαρμογή αναζήτηση υπάρχουν link Συνδέσμων και Φορέων Κατασκευαστών Κουφωμάτων.
Η μικρο-εφαρμογή δεν λειτουργεί με google-chrome και microsoft-edge. Δες
Η καταχώρηση των εταιρειών και των επαγγελματιών έγινε από τους ίδιους μέσω ειδικής φόρμας εισαγωγής. Από την μεριά μας δεν έχει γίνει καμιά επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας. Έχει γίνει όμως προσπάθεια να καταχωρηθούν μόνο εν ενεργεία εταιρείες και επαγγελματίες, έτσι έχει γίνει αρχικά επαλήθευση των επωνυμιών με τα στοιχεία του Γ.Ε.Μ.Η. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση και παρουσίαση μόνο των ενεργών εταιρειών και επαγγελματιών του χώρου.
Πληροφορίες για τον τρόπο καταχώρησης των στοιχείων υπάρχουν στο άρθρο Δωρεάν εγγραφή & παρουσίαση των επαγγελματικών σας στοιχείων.
Για προβλήματα παρατηρήσεις και σχόλια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νήμα Η εφαρμογή αναζήτησης "Χώρος των Κουφωμάτων" του χώρου συζήτησης.


Σύνδεσμοι και Φορείς Κατασκευαστών Κουφωμάτων (αλφαβητική ταξινόμηση)

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr