Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ποιότητα Κουφώματων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ποιότητα Κουφώματων. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

21 Ιουλ 2013

Δρομολόγηση εργασιών στην κατασκευή κουφωμάτων

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ενδεικτική παρουσίαση των εργασιών (τυπικών υπό-έργων, ΤΥ) που χρειάζονται για την κατασκευή των κουφωμάτων. Τα βήματα (ΤΥ) που γίνονται για την παραγωγή κουφωμάτων είναι λίγο έως πολύ κοινά, αλλά διαφέρουν στη σειρά με την οποία εκτελούνται όπως επίσης και στην αλληλοσύνδεση τους. Εμείς θα παρουσιάσουμε δυο διαδικασίες, την σειριακή ή διαδικασία καταρράκτη η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο απλή και δίνεται στην παρουσίαση 1 και την παράλληλη διαδικασία η οποία είναι αρκετά πιο σύνθετη και στην οποία υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Η παράλληλη διαδικασία δίνεται στην παρουσίαση 2.

21 Μαρ 2012

Μελετώντας Συνδυασμούς Υλικών

Στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου επειδή υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικών και θερμοδιακοπτόμενων προφίλ πολλές φορές τίθεται η σκέψη του συνδιασμού επιλογών μεταξύ απλών ή ενεργειακών υαλοπινάκων με τις 2 επιλογές των προφίλ που αναφέραμε παραπάνω. Οι συνδυασμοί αυτοί επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά U του κουφώματος, αλλά και το τελικό κόστος πώλησης. Αρχικά θα δούμε πως αλλάζει το U και έπειτα θα πούμε κάποια πράγματα για την επιβάρυνση του κόστους του τελικού προϊόντος.

31 Μαΐ 2011

Ενδεικτικές Τιμές Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Κουφωμάτων

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε αποτελέσματα δοκιμών για τους παράγοντες καθορισμού ποιότητας που έχουν διάφορες κατασκευές κουφωμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά έχουν προκύψει από εργαστηριακό έλεγχο και σχετίζονται άμεσα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών, δηλαδή την σειρά κατασκευής, το είδος της κατασκευής, τις διαστάσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες όπως τις κοπές, τα εξαρτήματα και ελαστικά.
Αρχικά δίνεται ένας πίνακας με την συντομογραφία του είδους κατασκευής μαζί με την πλήρη περιγραφή και έπειτα ακολουθεί ο πίνακας με τα αποτελέσματα των δοκιμών (στους πίνακες δεν αναφέρεται η θερμική αγωγιμότητα των κουφώματων, όπου θα εξεταστεί σε κάποιο άλλο άρθρο). Για την ευκολότερη κατανόηση του άρθρου καλό είναι να έχετε διαβάσει πρώτα τα άρθρα Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων και Αντοχή στην Ανεμοπίεση, Υδατοστεγανότητα, Αεροδιαπερατότητα.

17 Μαρ 2011

Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων

Για να πούμε ποιο κούφωμα είναι ποιοτικό και ποιο όχι, πρέπει να ορίσουμε κάποιους βασικούς παράγοντες που μπορούμε να τους μετρήσουμε και με βάση τα αποτελέσματα αυτά να κάνουμε συγκρίσεις. Πριν όμως αναφέρουμε αυτούς τους παράγοντες, πρέπει να πούμε ότι ένα ποιοτικό κούφωμα μας προσφέρει στεγάνωση, θερμομόνωση, ηχομόνωση και επηρεάζει σημαντικά την οικιακή θερμική άνεση. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και έχουν νόημα για κατασκευές προς οικιακή χρήση είναι οι εξής.
  • Αεροδιαπεροτότητα
  • Υδατοστεγανότητα
  • Αντοχή στην Ανεμοπίεση
  • Θερμική Αγωγιμότητα

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr