Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σήμανση CE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Σήμανση CE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

23 Οκτ 2017

Βασικά Χαρακτηριστικά Υαλοπινάκων

Οι υαλοπίνακες είναι ένα βασικό στοιχείο των εξωτερικών κουφωμάτων μιας οικίας. Μέσω αυτών επιτρέπεται η είσοδος του ηλιακού φωτός και κατά συνέπεια ο φωτισμός της οικίας κατά την διάρκεια της ημέρας.
Οι σημερινοί υαλοπίνακες έρχονται με ένα πλήθος από χαρακτηριστικά τα οποία ονομάζονται ιδιότητες. Οι βασικότερες είναι αυτές που σχετίζονται με την ανάκλαση, απορρόφηση και μετάδοση της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολίας και παρουσιάζονται παρακάτω. Επίσης, οι ιδιότητες αυτές αναγράφονται στην Δήλωση Επίδοσης που ακολουθεί κάθε υαλοπίνακα.

5 Αυγ 2015

Δήλωση Επιδόσεων Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό ΕΕ 574/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2014, έγινε τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού ΕΕ 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση δήλωσης επιδόσεων για τα δομικά προϊόντα.

12 Σεπ 2013

Δήλωση Απόδοσης Κουφωμάτων

Με τον κανονισμό 305/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, θεσπίζονται εναρμονισμένοι όροι εμπορίας προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών καθώς επίσης γίνεται κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Ο κανονισμός έχει ισχύει από την 25/04/2011 εκτός από τα άρθρα 3 έως 28, τα άρθρα 36 έως 38 και τα άρθρα 65 και 66, καθώς και τα παραρτήματα I, II, III και V, που είχαν ημερομηνία εφαρμογής την 01/07/2013.

12 Φεβ 2012

Ανάλυση Δεδομένων Εντύπου Σήμανσης CE


Η on-line αυτή εφαρμογή έχει ως σκοπό την ανάλυση των στοιχείων που συνοδεύουν ένα κούφωμα, ειδικά για το τμήμα που φέρει το τζάμι (τζαμιλίκι). Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στο έντυπο σήμανσης CE που πρέπει να συνοδεύει κάθε κούφωμα για οικιακή χρήση. Εισάγωντας τα δεδομένα αυτά στην φόρμα που ακολουθεί και πατώντας το κουμπί Ανάλυση Δεδομένων θα λάβετε μια απάντηση για τα χαρακτηριστικά του κουφώματος σας.

23 Ιουν 2011

Η Σήμανση CE στα Κουφώματα

Σε συνέχεια του προηγούμενο άρθρου μας θα γίνει μια λεπτομερή αναφορά για την σήμανση CE στα κουφώματα.
Αρχικά πρέπει να τονιστεί ότι τα κουφώματα που προορίζονται για οικιακή χρήση και κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για το τμήμα του κουφώματος που δέχεται το τζάμι (τζαμιλίκι), καθώς επίσης για τα παντζούρια και τα ρολά, αλλά και τις σήτες. Τα τζαμιλίκια και οι πόρτες διέπονται από το πρότυπο EN14351 με βάση το οποίο η σήμανση CE πρέπει να συνοδεύεται με τις κλάσεις της Αντοχής στην Ανεμοπίεση, της Αεροδιαπεράτοτητας και της Υδατοστεγανότητας καθώς να φέρει και την τιμή της Θερμικής Αγωγιμότητας, οι οποίες είναι οι υποχρεωτικές απαιτήσεις ελέγχου μέχρι στιγμής (Ελάχιστες τιμές Θερμικής Αγωγιμότητα βάση Κ.ΕΝ.ΑΚ.). Για τις σήτες, τα παντζούρια και τα ρολά υποχρεωτική απαίτηση την τρέχουσα χρονική στιγμή είναι μόνο η κλάση της Αντοχής στην Ανεμοπίεσης. Οι σήτες διέπονται από το πρότυπο EN13561, ενώ τα ρολά και τα παντζούρια από το EN13659.

13 Ιουν 2011

Η σήμανση CE

Στο άρθρο αυτό θα δώσουμε γενικές πληροφορίες για την σήμανση CE, ενώ σε επόμενο άρθρο θα γίνει ειδική αναφορά για την σήμανση CE στα κουφώματα.
Η σήμανση συμμόρφωσης CE ενός προϊόντος απορρέει από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες έπειτα από την δημιουργία νόμου ενσωματώνονται στην Ελληνική νομοθεσία και έχουν ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια. Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE στο προϊόν, ο κατασκευαστής του δηλώνει με δική του ευθύνη, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις που θέτει η εκάστοτε οδηγία της ΕΕ. Μέσω της σήμανσης αυτής είναι δυνατή η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr