Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενεργειακά Κουφώματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ενεργειακά Κουφώματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

20 Ιουλ 2017

Οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ 2017 για τα κουφώματα

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) έχει γίνει νόμος του κράτους από τις 12/07/2017. Ας δούμε λοιπόν ποιες αλλαγές φέρνει στο χώρο των κουφωμάτων. Αρχικά, έχει θέσει ελάχιστες απαιτήσεις διαφορετικές για τα νέα από τα υφιστάμενα κτίρια, με αυστηρότερες τιμές θερμοπερατότητας για τα νέα κτίρια. Γίνεται διαφοροποίηση ανάμεσα σε κουφώματα που έρχονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και σε κουφώματα σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο. Επίσης, γίνεται διαφοροποίηση σε κουφώματα που φέρουν υαλοπίνακες και σε αυτά που δεν φέρουν υαλοπίνακες, αλλά χωρίς να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση της θερμοπερατότητα μεταξύ τους.

21 Μαρ 2012

Μελετώντας Συνδυασμούς Υλικών

Στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου επειδή υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ συμβατικών και θερμοδιακοπτόμενων προφίλ πολλές φορές τίθεται η σκέψη του συνδιασμού επιλογών μεταξύ απλών ή ενεργειακών υαλοπινάκων με τις 2 επιλογές των προφίλ που αναφέραμε παραπάνω. Οι συνδυασμοί αυτοί επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά U του κουφώματος, αλλά και το τελικό κόστος πώλησης. Αρχικά θα δούμε πως αλλάζει το U και έπειτα θα πούμε κάποια πράγματα για την επιβάρυνση του κόστους του τελικού προϊόντος.

29 Σεπ 2011

Απόσβεση Κόστους Κουφωμάτων

Απόσβεση Κόστους Κουφωμάτων Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους για την επιλογή ενεργειακά καλύτερων κουφωμάτων, καθώς και το οικονομικό όφελος που θα έχουμε από την κάθε επιλογή μας. Για να γίνουν οι εκτιμήσεις μας, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το προηγούμενο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων, καθώς επίσης θα κάνουμε την παραδοχή ότι ο μέσος χρόνος ζωής των κουφωμάτων που μελετούμε είναι περίπου 25 έτη. Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις που κάνουμε αφορούν τρέχουσες χρηματικές αξίες.

18 Σεπ 2011

Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων

Θερμογραφία Οικίας
Από τις κόκκινες περιοχές της φωτό
έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες θερμότητας.
Στο άρθρο αυτό θα δούμε πως με την χρήση της θερμικής αγωγιμότητας ενός κουφώματος μπορούμε να υπολογίσουμε τις ενεργειακές απώλειες που οφείλονται στα κουφώματα μιας οικίας. Για του υπολογισμούς θα θεωρήσουμε ένα σπίτι εμβαδού 115m2. Θα κάνουμε μια εικονική τοποθέτηση κουφωμάτων διαφορετικών κατηγοριών από τα κουφώματα αλουμινίου με μονό τζάμι της δεκαετίας του 80 έως τα σύγχρονα ενεργειακά κουφώματα. Οι διαστάσεις και ο αριθμός των κουφωμάτων είναι ο ίδιος, έτσι έχουμε 10 κουφώματα συνολικού εμβαδού 20.306m2.

26 Μαρ 2011

Ανώτατοι Συντελεστές Θερμικής Αγωγιμότης Κουφωμάτων ανά Κλιματική Ζώνη

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) προβλέπει μέγιστες τιμές για την θερμική αγωγιμότητα1 U των εξωτερικών κουφωμάτων. Οι μέγιστες αυτές τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με την κλιματική ζώνη που βρίσκεται η οικοδομή. Γενικότερα προβλέπεται από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. ότι κάθε νέο κτίριο μεγαλύτερο από 50m2, υποχρεούται να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) το οποίο θα έχει διάρκεια ισχύος 10 ετών. Για τα υφιστάμενα κτίρια Π.Ε.Α. θα εκδίδεται έπειτα από ριζική ανακαίνιση. Η έκδοση του Π.Ε.Α. σ' αυτές τις περιπτώσεις προϋποθέτει τα κουφώματα να έχουν το πολύ τις μέγιστες αυτές τιμές ενεργειακής αγωγιμότητας, για την εκάστοτε κλιματική ζώνη.

7 Φεβ 2011

Ενεργειακά Κουφώματα

Ενεργειακά κουφώματα μπορούν να χαρακτηριστούν όσα είναι κατασκευασμένα από υλικά που προσφέρουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα από κάποια άλλα. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κουφωμάτων και έχουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα είναι το Ξύλο, το PVC αλλά και το Αλουμίνιο με την χρήση υλικών χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας.
Ενεργειακό Αλουμίνιο
με Πολυαμίδιο
Για το ξύλο αλλά και το PVC (είδος πλαστικού) δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την χαμηλή θερμική αγωγιμότητα γιατί μας είναι γνωστό από την καθημερινή μας εμπειρία. Τη γίνεται όμως με το αλουμίνιο, που ως γνωστόν ως μέταλλο έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Η λύση είναι να παρεμβάλλουμε μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του μετάλλου ένα υλικό που θα έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και ισχυρές μηχανικές ιδιότητες. Ένα υλικό που έχει αυτές τις ιδιότητες και χρησιμοποιείται εκτενώς είναι το πολυαμίδιο.
Βέβαια δεν είναι μόνο το πλαίσιο αυτό που κατατάσσει ένα κούφωμα σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία αλλά και το είδος του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι πλέον ένα κούφωμα για να μπει στην ενεργειακή κατηγορία θα πρέπει να διαθέτει διπλό υαλοπίνακα με το ένα από τα δυο τζάμια να είναι ενεργειακό χαμηλής εκπομπής. Κουφώματα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας μεγαλύτερο από 3,5 θεωρούνται συμβατικά (κοινά), κουφώματα με συντελεστή μεταξύ 2 και 3,5 θεωρούνται ενεργειακά (θερμομονωτικά) ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο από 2 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων.
Πρέπει να τονιστεί ότι όσα αναφέρονται παραπάνω έχουν σχέση με την θερμική ακτινοβολία και υπάρχει πιθανότητα ένα κούφωμα να έχει καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (μικρή τιμή) αλλά να υπάρχουν απώλειες επειδή το κούφωμα μας θα μπάζει αέρα.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στο άρθρο "Παράγοντες Καθορισμού Ποιότητας Κουφωμάτων".

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr