30 Ιουλ 2012

ΠΕΤΕΠ, υποκλάση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Στο άρθρο αυτό θα παραθέσουμε μια λίστα από τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Ε.ΤΕ.Π. ή ΠΕΤΕΠ που αφορούν τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες. Οι ΠΕΤΕΠ είναι προσωρινές και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού δεν έχουν καμιά ισχύ. Όταν παύσουν να είναι προσωρινές, τότε θα είναι υποχρεωτική η χρήση τους στα δημόσια έργα. Ανεξάρτητα αυτού, ακόμα και τώρα, αν αναφερθεί κάποιο ΠΕΤΕΠ σε κάποια σύμβαση ως οδηγός για τις προδιαγραφές που θέτει, τότε λαμβάνει κάποια ισχύει. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσο αφορά τον χώρο των κουφωμάτων, σημαντικό τμήμα των οδηγιών των ΠΕΤΕΠ έχει ενσωματωθεί στα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευής, που αναφέρουν τις λεπτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων και που θα πρέπει να εκτελεί ο κατασκευαστής ούτως ώστε το τελικό προϊών1 να έχει CE.

Λίστα με σχετιζόμενα με τα κουφώματα ΠΕΤΕΠ.
Η σύνταξη των ΠΕΤΕΠ έχει γίνει από το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.) το οποίο είναι ένας από τους φορείς προς κατάργηση και μεταφορά επιλεγμένων αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με βάση τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης.


1. Για να λάβει το τελικό προϊών CE θα πρέπει ο κατασκευαστής να έχει ISO 9001 ή κάποιο σύστημα ελέγχου παραγωγής FPC.

Η περιγραφή των ΠΕΤΕΠ χωρίζεται σε 4 τμήματα (κλάσεις). Η 1η κλάση, στην περίπτωση μας το 03 αναφέρεται ως Δομικές εργασίες κτιρίων, η 2η κλάση, στην περίπτωση μας το 08 αναφέρεται ως Κουφώματα, η 3η και 4η κλάσης αναφέρεται στα υλικά κατασκευής.
Περισσότερες πληροφορίες και λοιπά ΠΕΤΕΠ στο www.iok.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr