31 Ιαν 2015

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές - ΕΤΕΠ, υποκλάση κουφωμάτων και υαλοπινάκων

Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε μιλήσει για τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές Π.Ε.ΤΕ.Π. ή ΠΕΤΕΠ, για τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες. Στο παρόν άρθρο θα δώσουμε μια λίστα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) για τα κουφώματα και τους υαλοπίνακες.
Η εναρμόνιση με τις προδιαγραφές των ΕΤΕΠ είναι υποχρεωτική στα δημόσια έργα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι όσο αφορά τον χώρο των κουφωμάτων, σημαντικό τμήμα των οδηγιών των ΕΤΕΠ έχει ενσωματωθεί στα τεχνικά εγχειρίδια κατασκευής, που αναφέρουν τις λεπτομέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των κουφωμάτων και που θα πρέπει να εκτελεί ο κατασκευαστής ούτως ώστε το τελικό προϊών να φέρει σήμανση CE.


Λίστα με σχετιζόμενα με τα κουφώματα ΕΤΕΠ.

  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-01-00:2009. Ξύλινα κουφώματα.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-02-00:2009. Σιδηρά κουφώματα.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-03-00. Κουφώματα αλουμινίου. (Στο σύνδεσμο υπάρχει ενεργή Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή που αντικαθιστά την συγκεκριμένη ΕΤΕΠ η οποία ανεστάλη λόγω σφαλμάτων και παραλήψεων).
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00:2009. Κουφώματα από συνθετικά υλικά.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-01:2009. Μονοί και πολλαπλοί εν επαφής υαλοπίνακες.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02:2009. Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-03:2009. Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα.
  • ΕΤΕΠ 1501-03-08-09-00:2009. Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr