21 Ιουλ 2013

Δρομολόγηση εργασιών στην κατασκευή κουφωμάτων

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ενδεικτική παρουσίαση των εργασιών (τυπικών υπό-έργων, ΤΥ) που χρειάζονται για την κατασκευή των κουφωμάτων. Τα βήματα (ΤΥ) που γίνονται για την παραγωγή κουφωμάτων είναι λίγο έως πολύ κοινά, αλλά διαφέρουν στη σειρά με την οποία εκτελούνται όπως επίσης και στην αλληλοσύνδεση τους. Εμείς θα παρουσιάσουμε δυο διαδικασίες, την σειριακή ή διαδικασία καταρράκτη η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως η πιο απλή και δίνεται στην παρουσίαση 1 και την παράλληλη διαδικασία η οποία είναι αρκετά πιο σύνθετη και στην οποία υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι. Η παράλληλη διαδικασία δίνεται στην παρουσίαση 2.

Δεν χρειάζεται βέβαια να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν αρκετές διαδικασίες ενδιάμεσες σ' αυτές αλλά και εκτός των ορίων αυτών. δηλαδή από καθόλου διαδικασία έως ακόμα πιο αυστηρή διαδικασία από αυτή της παράλληλης.

Στις παρουσιάσεις που ακολουθούν μπορείτε να τις δείτε και σε κατάσταση πλήρης οθόνης. Στην κατάσταση μπορείτε να μεταβείτε την προηγούμενη ή την επόμενη διαφάνεια και με την χρήση των βελών που υπάρχουν επάνω από την διεύθυνση μας που εμφανίζεται στο κάτω δεξιό άκρο.

Παρουσίαση 1


Παρουσίαση 2

Η χρήση μιας διαδικασίας παρόμοια με της παράλληλης, δίνει ένα αρκετά καλό έλεγχο παραγωγής και ένα ποιοτικό προϊόν με σταθερά χαρακτηριστικά. Αντίθετα μια διαδικασία παρόμοια με την σειριακή, δίνει ένα προϊόν με μη σταθερά χαρακτηριστικά και εν γένει χαμηλής ποιότητας. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr