5 Απρ 2018

Υπολογιστής Επιχορήγησης - Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2

Με αφορμή την έναρξη του "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2", η ομάδα του blog μας δημιούργησε μια εφαρμογή σε excel για τον υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων αλλά και ποσών που σχετίζονται με το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2". Η εφαρμογή είναι φτιαγμένη για υπολογισμούς που αφορούν μονοκατοικίες ή μεμονωμένα διαμερίσματα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογισμούς που αφορούν πολυκατοικίες.
Κάνοντας κάποιος χρήση της εφαρμογής μπορεί να υπολογίσει το ποσό Προϋπολογισμού Εργασιών, να βρει την Κατηγορία που ανήκει, να μάθει το Ποσοστό καθώς και το Ποσό Επιχορήγησης, να δει τι χρειάζεται από Ίδια Κεφάλαια ή Δανεισμό. Επίσης, βλέπει πόση είναι η προβλεπόμενη Αμοιβή για κάθε Ενεργειακή Επιθεώρηση καθώς και τα ποσά που αφορούν για την Αμοιβή του Συμβούλου Έργου καθώς και η Αμοιβή για τυχόν Μελέτες.

Στην εικόνα που ακολουθεί εμφανίζεται η εφαρμογή μας, στην οποία δίνοντας τα κατάλληλα στοιχεία στα πεδία Εισόδημα, Εξαρτώμενα τέκνα, Ετήσιο Εισόδημα, κτλ, λαμβάνουμε τις ανάλογες απαντήσεις

Λήψη

Η εφαρμογή είναι δοκιμασμένη σε Excel 2000 έως και Excel 2013, επίσης έχει δοκιμασθεί στις τελευταίες εκδόσεις Calc του Liber Office και λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Επίσης στην παρούσα έκδοση 1.2 έγινε προσπάθεια να μην γίνει χρήση VBA έτσι ώστε να μην απαιτείται επιβεβαίωση εκτέλεσης από τον χρήστη.
Κατεβάστε την εφαρμογή, Υπολογιστής Επιχορήγησης - Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2.

Βοήθεια

Η εφαρμογή δεν έχει ενσωματωμένη βοήθεια, όποτε όλη την βοήθεια που χρειάζεστε θα την βρείτε σ' αυτό το σημείο.

Για να μπορέσετε να κάνετε χρήση την εφαρμογής είναι απαραίτητο να έχετε κάποια έκδοση από το Excel ή το Calc του Libre / Open Office.

Πεδία εισόδου δεδομένων

Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται στα πεδία Εισόδημα, Εξαρτώμενα τέκνα, Ετήσιο Εισόδημα, Τετραγωνικά Οικίας, Η οικία είναι προς, τα οποία είναι τα μόνα που μπορείτε να καταχωρήσετε τιμές είναι σε λευκό φόντο και υπάρχει έλεγχος για τις τιμές που δέχονται.
 • Εισόδημα: Αφορά τον τύπο του εισοδήματος, δέχεται δυο τιμές μόνο από την αναπτυσσόμενη λίστα, Ατομικό ή Οικογενειακό.
 • Εξαρτώμενα τέκνα: Δέχεται ακέραιες τιμές από 0 μέχρι 12. Αν έχετε περισσότερα από 12 εξαρτώμενα τέκνα απλά δώστε την τιμή 12. Ούτως ή άλλος και ο αριθμός αυτό είναι αρκετά μεγάλος για να επηρεάσει τα ποσοστά επιχορήγησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Ετήσιο Εισόδημα: Το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ευρώ. Το πεδίο δέχεται τιμές από 0 έως 50000,00€. Αν τα εισοδήματα σας ξεπερνούν το άνω όριο δεν μπορείτε να συμμετέχετε στο "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2".
 • Τετραγωνικά Οικίας: Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας σας, για την οποία θέλετε να ενταχθείτε στο "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2". Δέχεται τιμές από 20,00m² έως 400,00m².
 • Η οικία είναι προς: Το πεδίο αυτό δέχεται δυο τιμές μόνο από την αναπτυσσόμενη λίστα, Ιδιοκτησία ή Ενοικίαση.
 • Μέγιστος πρ/μός εργασιών: Το πεδίο μέγιστος προϋπολογισμός εργασιών δέχεται δυο τιμές Ναι ή Όχι. Αν γίνει επιλογή του Ναι τότε όλοι οι υπολογισμοί γίνονται στο μέγιστο προβλεπόμενο προϋπολογισμό εργασιών. Διαφορετικά, αν γίνει επιλογή του Όχι τότε οι υπολογισμοί γίνονται με βάση τη τιμή του επόμενου πεδίου "προσαρμοσμένος προϋπολογισμός εργασιών".
 • Προσ/νος πρ/μός εργασιών: Το πεδίο προσαρμοσμένος προϋπολογισμός εργασιών δέχεται τιμές από 100,00€ έως και 25000,00€ και λαμβάνεται υπ' όψιν από την εφαρμογή μόνο όταν η τιμή του παραπάνω πεδίου είναι Όχι.

Πεδία αποτελεσμάτων

Στα πεδία αποτελεσμάτων δύνονται πληροφορίες για την κατηγορία στην οποία ανήκετε, το ποσοστό επιχορήγησης καθώς και τα διάφορα ποσά που σχετίζονται με το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2".

 • Προϋπολογισμός Εργασιών: Ο αποδεκτός από το πρόγραμμα προϋπολογισμός παρεμβάσεων, στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό εξαρτάται από τα τετραγωνικά της οικίας. Αν ο προϋπολογισμός των προσφορών είναι μικρότερος ή οι εργασίες πραγματοποιηθούν με μικρότερο ποσό, τότε γίνεται αυτόματη αναπροσαρμογή στο μικρότερο ποσό.
 • Κατηγορία: Η κατηγορία στην οποία ανήκετε. Τιμές από 1 έως 7.
 • Ποσοστό επιχορήγησης: Οι τιμές του ποσοστού επιχορήγησης εξαρτώνται από την κατηγορία στην οποία ανήκετε καθώς και από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Τιμές από 0 έως 70%.
 • Ποσό επιχορήγησης: Το μέγιστο ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθείτε από το πρόγραμμα.
 • Ίδια κεφάλαια ή δανεισμός: Για να ενταχθεί κάποιος στο "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2" θα πρέπει να έχει αυτό το ποσό ο ίδιος (ίδια κεφάλαια), διαφορετικά θα πρέπει να του εγκριθεί ανάλογο δάνειο από κάποια συμβεβλημένη τράπεζα. Βέβαια μπορεί να διαθέτει ένα τμήμα του ποσού σε ίδια κεφάλαια και το υπόλοιπο να το λάβει από δάνειο. Σε κάθε περίπτωση αν δεν διαθέτει τα ίδια κεφάλαια και δεν μπορεί να λάβει τραπεζικό δανεισμό δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να καταβληθούν μέσω τραπέζης προς τους κατασκευαστές.
 • Ποσοστό προκαταβολής στο σύνολο: Αφορά το ποσοστό της προβλεπόμενης προκαταβολής στο συνολικό των εργασιών. Η προκαταβολή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν προμηθευτές που θα αναλάβουν εργασίες χωρίς να έχουν λάβει κατ' ελάχιστον την προβλεπόμενη προκαταβολή.
 • Προβλεπόμενη προκαταβολή: Το πόσο των χρημάτων που αντιστοιχεί στο προαναφερθέν ποσοστό επί του προϋπολογισμού εργασιών.
 • Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή: Το πόσο που αποζημιώνεται από το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2" ανά ενεργειακή επιθεώρηση, εφόσον ενταθεί ο ενδιαφερόμενος. Το ποσό περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. και αποδίδεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο στον ενεργειακό επιθεωρητή. Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται πριν την αίτηση του ενδιαφερόμενου για την ένταξη του στο "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον 2", οπότε αν αυτός δεν ενταχθεί το πόσο αυτό δεν αποζημιώνεται.
 • Αμοιβή συμβούλου έργου: Το ποσό αυτό είναι σταθερό για μεμονωμένη κατοικία ή διαμέρισμα, περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. και δίνεται για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που χρειάζονται για τον συντονισμό, την καταχώρηση και παρακολούθηση των στοιχείων και των μηνυμάτων που σχετίζονται με το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης των αιτήσεων. Βέβαια καλό είναι ο σύμβουλος του έργου να βοηθά και στον συντονισμό των εργασιών και των εμπλεκόμενων συνεργείων και ενεργειακών επιθεωρητών.
 • Αμοιβή για τυχόν μελέτες: Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για  μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κλπ) και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 248€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Απαίτηση εξοικονόμησης ενέργειας: Το ποσοστό αυτό αφορά την ελάχιστη επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr