Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr

3 Μαρ 2018

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Το άρθρο αυτό αποτελεί ένα σημείο συγκέντρωσης υλικού για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που σίγουρα αφορά ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων κατασκευής κουφωμάτων. Η επιλογή των παρουσιαζόμενων στοιχείων είναι περιορισμένη στην μεριά του οφειλέτη, κατά συνέπεια δεν παρουσιάζουμε πληροφορίες που αφορούν τους συντονιστές, τους εμπειρογνώμονες και τους πιστωτές.
Επισημαίνουμε ότι εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί αρκετό διάβασμα, μελέτη και ιδιαίτερη προσοχή στην αναζήτηση και την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Παρουσίαση του νόμου από την γενική γραμματεία ιδιωτικού χρέους σε μορφή powerpoint.
Θεσμικό πλαίσιο
 • Θ2. Ο νόμος 4469/2017. Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 • Θ3. ΠΟΛ.1105/12-07-17. Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
 • Θ4. ΠΟΛ. 1124/31-07-17.
 • Θ5. Απόφαση υφυπουργού εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης με Αρ.32320-1841/10-07-17.
 • Θ6. Εγκύκλιος ΚΕΑΟ Αρ.30/21-07-17.
 • Θ7. ΚΥΑ.4158/17 (Για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών έως 50.000€)
 • Θ8. ΚΥΑ.116821/17 (Για τις λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού)

Υποδείγματα αρχείων και οδηγίες συμπλήρωσης
 • Υ1. Οδηγίες υποβολής επισυναπτόμενων εγγράφων - στοιχείων (pdf).
 • Υ2. Πίνακας περιουσιακών στοιχείων και εξασφαλίσεων (xlsx).
 • Y3. Πίνακας μεταβιβάσεων - επιβαρύνσεων περιουσιακών στοιχείων (xlsx).
 • Υ4. Πίνακας συναλλαγών (xlsx).
 • Υ5. Πίνακας συνδεδεμένων Φ.Π. και Ν.Π. με τον οφειλέτη (xlsx).
 • Υ6. Πρόταση αναδιάρθρωσης [Τύπος 1] (xlsx).
 • Υ7. Πρόταση αναδιάρθρωσης [Τύπος 2] (xlsx).
 • Υ8. Υφιστάμενες ρυθμίσεις με το δημόσιο (xlsx).
 • Υ9. Αίτημα παράτασης προθεσμίας (xlsx).
 • Υ10. Πίνακας συνοφειλετών για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (pdf).
Ενημερωτικό υλικό
 • Ε1. Συνοπτικός οδηγός για την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη/συνοφειλέτη (pdf).
 • Ε2. Αναλυτικός οδηγός για την υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη/συνοφειλέτη (pdf).
 • Ε3. Συνοπτική περιγραφή κριτηρίων υπαγωγής και επιλεξιμότητας (pdf).
 • Ε4. Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (pdf).
 • Ε5. Δέντρο μικρής επιχείρησης (pdf).
 • Ε6. Δέντρο μεγάλης επιχείρησης (pdf).
 • Ε7. Δέντρο κανόνων σύμβασης αναδιάρθρωσης (pdf).
 • Ε8. Παρουσίαση άρθρων Ν.4469/2017 (pdf).
 • Ε9. Παρουσίαση μελέτης βιωσιμότητας Ν.4469/2017 (pdf).
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις.

Βίντεο σεμιναρίων αναρτημένα το youtube για Οικονομολόγους - Λογιστές 1η ημέρα (26/07/2017).
 1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017. Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.
 2. Μελέτη Βιωσιμότητας - Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιχείρησης. Εισηγητής: Χ.Κώστογλου
 3. Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Εισηγητές: Π.Χαμηλού – Β.Κουρμπάνης

Βίντεο σεμιναρίων αναρτημένα το youtube για Δικηγόρους - Νομικούς 2η ημέρα (27/07/2017).
 1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017. Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.
 2. Ανάλυση - κατά άρθρο του Ν. 4469/2017. Εισηγητής: Λ.Τυροβολάς
 3. Παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής αίτησης του Ν. 4469/2017. Εισηγητές: Ν.Μαργιολάκη – Χ.Κώστογλου
 4. Ερωτήσεις – Συζήτηση για τον Ν.4469/2017.

Μετάβαση στο site της γενικής γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων gsis.gr/dsae/ocwrequest όπου πραγματοποιείτε η αίτηση για την ρύθμισης.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών είναι προαιρετικός τόσο για τον οφειλέτη, όσο και για τους πιστωτές στο κατά πόσο θα συμμετάσχουν ή θα συμφωνήσουν σε μια ρύθμιση. Παρόλα αυτά ο οφειλέτης μπορεί να πετύχει κούρεμα του χρέους του και αποπληρωμή του υπόλοιπου σε πολλές δόσεις (έως 120 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο και ίσος περισσότερες στις τράπεζες).

Οι περισσότερες πληροφορίες του παρόντος άρθρου έχουν αντληθεί από το site www.keyd.gov.gr της γενικής γραμματείας ιδιωτικού χρέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.