Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr

2 Μαΐ 2013

ΕΤΕΑΝ - Εξοικονόμηση κατ' Οίκον, επιτάχυνση επεξεργασίας πληροφοριών

Έπειτα από μια μικρή έρευνα καθώς και ανάλυση ορισμένων στοιχείων από τις λίστες του Ε.Τ.Ε.ΑΝ, για το "Εξοικονόμηση κατ' Οίκον",  γίνεται πλέον φανερό ότι οι επεξεργασία των πληροφοριών έχει επιταχυνθεί σημαντικά, ομοίως όμως έχει επιταχυνθεί και η επεξεργασία από τις τράπεζες (τουλάχιστον από κάποιες).
Ενδεικτικά αναφέρουμε περίπτωση που μέσα σε διάστημα 2 μηνών πραγματοποιήθηκε η διαδικασία προ-έγκρισης και η ολοκλήρωσης του σχετικού φακέλου από την τράπεζα και έπειτα επίσης σε διάστημα 2 μηνών ο ωφελούμενος εμφανίστηκε στη λίστα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Άρα η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε 4 μήνες, οπότε γίνεται φανερή η σημαντικότατη βελτίωση, αν την συγκρίνουμε με τους αρχικούς χρόνους αναμονής που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν και τους 12 μήνες. Βέβαια σε αυτό έχει συντελέσει και το γεγονός ότι το πρόγραμμα έχει ωριμάσει και οι διαδικασίες του είτε έχουν απλοποιηθεί είτε γίνονται ευκολότερα κατανοητές και διαχειρίσιμες από αυτούς που ασχολούνται μ΄ αυτό.
Η περίπτωση που προαναφέρθηκε δεν είναι ο κανόνας και προϋποθέτει τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο ουσιαστική ενασχόληση από τον ενδιαφερόμενο (υποψήφιο ωφελούμενο). Ο μέσος χρόνος για την εμφάνιση του ενδιαφερόμενου στις λίστες των ωφελουμένων είναι 6 μήνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.