22 Σεπ 2012

Τύποι Σιδεριών

Σταθερή Σιδεριά
Οι σιδεριές είναι μεταλλικές κατασκευές κυρίως από χάλυβα1, που τοποθετούνται στα ανοίγματα που προορίζονται για τα κουφώματα και έχουν ως σκοπό της αύξηση της ασφάλειας.
Η τοποθέτηση σιδεριών στις ημέρες μας έχει σημαντική αύξηση ειδικά σε σχέση με την τοποθέτηση των κουφωμάτων. Ο σημαντικότερος λόγος αυτής της αύξησης είναι η ανασφάλεια που νιώθουμε όλοι μας, λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας και η αναζήτηση λύσεων που θα αυξήσουν την ασφάλεια μας.
Σε παλαιότερες, πιο ασφαλής, εποχές οι σιδεριές τοποθετούνταν κυρίως στα παράθυρα λουτρών που είχαν μικρές διαστάσεις και ήταν σταθερού τύπου.
Αντίθετα, στις μέρες μας η τοποθέτηση σιδεριών μπορεί να γίνει σχεδόν σε κάθε άνοιγμα προοριζόμενο για κούφωμα. Οι τύποι σιδεριών που υπάρχουν στη σημερινή αγορά, είναι οι ακόλουθοι και είναι κατασκευασμένες κυρίως από χάλυβα.
  • Σταθερές (οι οικονομικότερες)
  • Ανοιγόμενες (σπάνια χρήση, πιο οικονομικές από τις πτυσσόμενες)
  • Πτυσσόμενες (οι ακριβότερες, με δύο υπο-τύπους)
    • Χωρίς μεντεσέδες
    • Με μεντεσέδες
  • Συρόμενες (σπάνια χρήση)
Σταθερή Σιδεριά Ανοιγόμενη Σιδεριά
Πτυσσόμενη Σιδεριά
χωρίς μεντεσέδες
Πτυσσόμενη Σιδεριά
με μεντεσέδες

Εκτός από τον χάλυβα ως υλικό κατασκευής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αλουμίνιο ή ο ανοξείδωτος χάλυβας. Τα υλικά αυτά όμως δεν έχουν σημαντική διείσδυση στην αγορά. Το μεν αλουμίνιο λόγω του ότι ως μαλακότερο μέταλλο σε σχέση με τον χάλυβα, δεν προσφέρει την αντοχή αυτού, ο δε ανοξείδωτος χάλυβας λόγω του σημαντικά αυξημένου κόστους του.

1. Όπως είναι γνωστό ο χάλυβας που είναι μίγμα σιδήρου και άνθρακα για την επίτευξη κατάλληλης σκληρότητας είναι αυτός που χρησιμοποιείτε στην πραγματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr