29 Σεπ 2011

Απόσβεση Κόστους Κουφωμάτων

Απόσβεση Κόστους Κουφωμάτων Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον χρόνο απόσβεσης του επιπλέον κόστους για την επιλογή ενεργειακά καλύτερων κουφωμάτων, καθώς και το οικονομικό όφελος που θα έχουμε από την κάθε επιλογή μας. Για να γίνουν οι εκτιμήσεις μας, θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από το προηγούμενο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων, καθώς επίσης θα κάνουμε την παραδοχή ότι ο μέσος χρόνος ζωής των κουφωμάτων που μελετούμε είναι περίπου 25 έτη. Πριν προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εκτιμήσεις που κάνουμε αφορούν τρέχουσες χρηματικές αξίες.

Οι περιπτώσεις που θα μελετήσουμε είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων. Στην πραγματικότητα εδώ μας ενδιαφέρουν οι διαφορές μεταξύ των περιπτώσεων. Έτσι έχουμε να εξετάσουμε τις παρακάτω διαφορές.

Δ(Π2-Π1):Η διαφορά μεταξύ συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι και συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.
Δ(Π3-Π1):Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι και συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.
Δ(Π3-Π2):Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι και συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι.
Δ(Π4-Π1):Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με μονό τζάμι.
Δ(Π4-Π2):Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και συμβατικών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό συμβατικό τζάμι.
Δ(Π4-Π3):Η διαφορά μεταξύ ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με τριπλό ενεργειακό τζάμι και ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου με διπλό ενεργειακό τζάμι.

Π1: 1η Περίπτωση όπως αναφέρεται στο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων.
Π2: 2η Περίπτωση όπως αναφέρεται στο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων.
Π3: 3η Περίπτωση όπως αναφέρεται στο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων.
Π4: 4η Περίπτωση όπως αναφέρεται στο άρθρο Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €, το ποσό επιβάρυνσης από την μια κατηγορία (περίπτωση) στην άλλη,  καθώς και τον μέσο χρόνο ζωής1 των κουφωμάτων που μελετούμε (25 έτη), καταλήγουμε στον πίνακα που ακολουθεί.

Διαφορές
Δ(Π2-Π1)
Δ(Π3-Π1)
Δ(Π3-Π2)
Δ(Π4-Π1)
Δ(Π4-Π2)
Δ(Π4-Π3)
Ποσό επιβάρυνσης
395 €
1525 €
1130 €
3370 €
2980 €
1850 €
Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €
276,74 €
509,40 €
232,66 €
556,87 €
280,13 €
47,47€
Έτη απόσβεσης επιπλέον αξίας
~ 1 ½
~ 3
~ 5
~ 6
~ 10 ½
~ 39
Κέρδος σε € μετά την απόσβεση2.
~ 6500 €
~ 11200 €
~ 4650 €
~ 10580 €
~ 4060 €
~ -660 €

Επεξηγήσεις στοιχείων του πίνακα.
  • Το ποσό επιβάρυνσης, είναι η διαφορά του κόστους μεταξύ των δύο περιπτώσεων κουφωμάτων που συγκρίνουμε. Τα στοιχεία αυτά έχουν προκύψει από πραγματικές προσφορές και αφορούν τιμές της τρέχουσας περιόδου.
  • Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €, το κέρδος που προκύπτει μεταξύ των δύο περιπτώσεων κουφωμάτων που συγκρίνουμε. Τα στοιχεία αυτά έχουν υπολογιστεί από τα δεδομένα της τελευταίας γραμμής του δεύτερου πίνακα του άρθρου Ενεργειακές Απώλειες Κουφωμάτων.
  • Τα έτη απόσβεσης επιπλέον αξίας, είναι εκτιμώμενος χρόνος που χρειάζεται για να αποσβεστεί το ποσό επιβάρυνσης από την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας σε €. Εδώ το σύμβολο ~ σημαίνει περίπου.
  • Το κέρδος σε € μετά την απόσβεση, είναι το ποσό σε χρήμα που κερδίζουμε από την εξοικονόμηση ενέργειας μεταξύ των δύο περιπτώσεων κουφωμάτων που συγκρίνουμε, της διάρκειας ζωής των κουφωμάτων και αφού έχει αφαιρεθεί από αυτό το ποσό επιβάρυνσης. Μιλάμε δηλαδή για καθαρό κέρδος.  Εδώ το σύμβολο ~ σημαίνει περίπου.
Η τελευταία γραμμή του πίνακα μας δίνει πολύ σημαντικές πληροφορίες και μπορεί να μας οδηγήσει στη σωστή επιλογή κατηγορίας κουφωμάτων. Οι τιμές αυτής της γραμμής αναπαριστώνται γραφικά παρακάτω.

Κέρδος Εξοικονόμησης Ενέργειας μετά την Απόσβρεση
Κέρδος σε € μετά την Απόσβεση

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα των παραπάνω είναι ότι σήμερα όποιος έχει στο σπίτι του (κύρια κατοικία) κουφώματα της περίπτωσης Π1, επιβάλλεται να τα αλλάξει με αυτά της κατηγορίας Π3, μια και που το σύνολο της δαπάνης κατασκευής αυτών θα αποσβεστεί στην διάρκεια ζωής τους.
Στη περίπτωση εξοχικής κατοικίας (2 μήνες κατοίκηση) τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αν υπάρχουν κουφώματα της κατηγορίας Π1 και αυτά πρέπει να αλλαχθούν. Καλύτερη επιλογή είναι να τοποθετηθούν κουφώματα της κατηγορίας Π2 μιας και που αυτά θα αποσβεστούν σε ~ 8 ½ έτη, ενώ αυτά της κατηγορίας Π3  θα αποσβεστούν σε ~ 18 έτη (πολύ κοντά στη διάρκεια ζωής).
Ένα ακόμα συμπέρασμα από τα παραπάνω στοιχεία, είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούνται πλέον τα μονά τζάμια. Όπως βλέπουμε από τον πίνακα στην περίπτωση μας μόνο με 395 € επιπλέον μπορούμε να βάλουμε διπλά τζάμια και το κόστος αυτός θα αποσβεστεί μέσα σε ~ 1 ½ έτη.

Τέλος επειδή η ανάλυση των στοιχείων του πίνακα μπορεί να τραβήξει επί μακρόν, τα υπόλοιπα συμπεράσματα τα αφήνω σε εσάς ή θα τα συζητήσουμε μαζί μέσα από τα σχόλια...


  1. Ο μέσος χρόνος ζωής που δίνεται στην περίπτωση που μελετούμε αφορά τα κουφώματα αλουμινίου και έχει προκύψει από στατιστική έρευνα. Ο χρόνος αυτός δεν είναι ο ίδιος για κουφώματα κατασκευασμένα από άλλα υλικά.
  2. Οι υπολογισμοί των ποσών αυτών έχει γίνει με την τρέχουσα αξία ενέργειας. Με βάση την αυξανόμενη τάση στο κόστος ενέργειας, οι τιμές του πίνακα θα είναι μεγαλύτερες για το βάθος των 25 ετών που εξετάζουμε, αλλά πόσο δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχόλια σας, να γράφονται με μικρούς Ελληνικούς χαρακτήρες και να παραμένουν σε κόσμιο ύφος.

Διαφήμιση

www.kallergisbros.gr